Špecialista pre vývoj produktov

Stredoslovenská energetika, a. s.

Miesto práce
Pri Rajčianke, Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2020

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pre túto pozíciu hľadáme kandidáta s vysokoškolským ekonomickým vzdelaním, ktorého výhodou je prax na obdobnej pracovnej pozícii v oblasti obchodu, marketingu, predaja, produktového manažmentu či business case analýz.

Poslaním tejto pracovnej pozície je prieskum a analýza konkurenčných trhov a identifikácia nových príležitostí. V súvislosti s tým je vykonávaná aj analýza portfólia existujúcich zákazníkov a následné definovanie cieľových skupín pre nové príležitosti. Budete súčasťou projektových tímov a Vašou úlohou bude efektívne nastavenie internej komunikácie s cieľom overenia realizovateľnosti. Taktiež sa budete zúčastňovať na nastavovaní procesov a postupov pri tvorbe nových produktov.
Osobne budete viesť obchodné rokovania a nastavovať zmluvné vzťahy a procesy s obchodnými partnermi, ktorých budete koordinovať. Okrem toho budete koordinovať aj implementačné aktivity s externými a internými pracovníkmi. Samozrejmosťou je príprava pravidelných reportov, ktoré sa budú týkať existujúcich projektov. Dôležitou úlohou je interná kooperácia s cieľom ďalšieho rozvoja existujúcich projektov v súvislosti s ich životným cyklom. Vaša pracovná náplň bude zahŕňať aj realizáciu produktových školení.

Úspešný kandidát by mal mať skúsenosti s vývojom produktov a so všetkými súvisiacimi aktivitami, ako sú business case analýzy a umiestnenie na trhu. Oceníme Vašu schopnosť využiť predajné argumenty a Vaše skúsenosti s návrhmi a realizáciou interných produktových školení. Vítané sú aj skúsenosti v sektore poistenia a poskytovania úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

Naša pracovná pozícia vyžaduje silnú motiváciu pracovať v oblasti obchodu a s tým súvisiace vyjednávacie schopnosti. Keďže pozícia predstavuje „vývojára“, ktorý musí mať dobrý obchodný úsudok, cit pre úspešný produkt, dôležité sú aj komunikačné a prezentačné zručnosti. Výhodou je, ak uplatňujete strategický a proklientský prístup, orientujete sa na cieľ, máte zmysel pre detail a schopnosť dotiahnuť úlohy do konca.
Hľadáme kolegu, ktorý je zodpovedný, dokáže pracovať samostatne a je odolný voči stresu. Dôležitý je aj záujem učiť sa, nakoľko budete pracovať v oblasti, ktorá sa neustále vyvíja a poskytuje nové možnosti. Práca vyžaduje vysokú pracovnú morálku a bezvýhradné dodržiavanie Etického kódexu skupiny SSE Holding. Oceníme abstraktné myslenie a dobré organizačné schopnosti.
Vašou výhodou pri výberovom konaní môže byť napríklad schopnosť práce v programe SAP, pokročilá úroveň práce v programe MS Excel alebo schopnosť porozumenia v anglickom jazyku.

Pracovnú pozíciu obsadzujeme na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky.

V prípade záujmu o tento typ pracovnej pozície, pokračujte v čítaní a na základe inštrukcií nižšie sa prihláste na výberové konanie.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Minimálne základná fixná hrubá mzda vo výške € 1.100,- + variabilná odmena naviazaná na splnenie ročných cieľov.

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
• podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti;
• motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu;
• podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji (komunikačné, predajné školenia, mentoring a kaučing);
• kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
• bohatý sociálny program;
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie;
• voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
• stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca.

Informácie o výberovom konaní

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU na [email protected]

Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.
Vážime si Váš prejavený záujem a dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú do 21 pracovných dní uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť n

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.12.2019 (ostáva ešte 42 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomika, energetika

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

SKÚSENOSTI, TRADÍCIA, SILNÁ POZÍCIA
Stredoslovenská energetika, a. s. je dodávateľská energetická spoločnosť so sídlom v Žiline, ktorá je súčasťou skupiny SSE Holding. Na trhu pôsobíme už viac95 rokov a sme najväčší dodávateľ energie na strednom Slovensku. V celoslovenskom meradle sa naša spoločnosť nachádza na druhom mieste s trhovým podielom 21 %. Energiu dodávame viac ako 700-tisíc zákazníkom. V súčasnosti za nami stojí silná energetická spoločnosť Energetický a průmyslový holding , a. s. Viac o akcionárskej štruktúre a manažmente spoločnosti sa dočítate na našom webe www.sse.sk.

NIE JE TO LEN O ELEKTRINE
Okrem elektriny dodávame našim zákazníkom od roku 2012 aj plyn. V portfóliu máme však aj ďalšie zaujímavé služby a produkty, ktoré našim zákazníkom pomáhajú mať bezpečný, bezstarostný domov a najmä energeticky efektívnu domácnosť. Zaujíma Vás, čo všetko našim zákazníkom ponúkame? Pozrite si kompletné portfólio produktov a služieb pre jednotlivé segmenty zákazníkov: domácnosti, podnikatelia a organizácie, veľkoodberatelia.

KRÁČAME S DOBOU A REŠPEKTUJEME TRENDY
Trend súčasnosti je využívať energie efektívne a my sa snažíme, aby si túto myšlienku osvojili aj naši zákazníci. Pre podnikateľov, ale aj obce či mestá, realizujeme energeticky efektívne riešenia na mieru, vďaka ktorým znižujú svoje náklady na energie.
Základom šetrenia energií je poznať svoju spotrebu a aj to, ako sa vyvíja v čase. Preto sme pre našich zákazníkov pripravili mobilnú aplikáciu Moja SSE, vďaka ktorej majú energie vo svojej domácnosti pod kontrolou a navyše s nami môžu jednoduchšie komunikovať. Ako prví z energetických spoločností sme vytvorili mobilnú aplikáciu SSE PriceWatch pre špecifické potreby veľkoodberateľov. Svojimi funkcionalitami je jedinečná a umožňuje nonstop sledovanie cien energií na burze aj následný rýchly a efektívny nákup komodít. Zaujíma Vás, ako funguje veľkoobchodná burza s energiami a od čoho vlastne závisí cena energií? Prečítaj si zaujímavé informácie na našom webe www.sse.sk.

SKVELÁ SPOLOČNOSŤ, SKVELÍ ĽUDIA
Vážime si našich zamestnancov aj ich rodiny. Boli sme 5x ocenení ako Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rodinnú politiku a najoriginálnejšie opatrenia. Spomedzi všetkých slovenských energetických firiem sme 3x získali najvyššie ocenenie za efektívne riadenie ľudského kapitálu v sektore energetika. Cena s názvom Leading HR Organisation je udeľovaná spoločnosťou PricewaterhouseCoopers. Získali sme ocenenie Via Bona ako Inšpiratívna firma a AICO GRAND PRIX za podnikové médium roka v kategórii Offline – printové médiá, brožúry, letáky.
Až štvrtina našich kolegov sú študenti vysokej školy a pracujú u nás ako brigádnici alebo začali svoju kariéru u nás ako absolventi škôl. Realizovali sme medzinárodný projekt ERAZMUS pre stredoškolákov a aktívne spolupracujeme s vysokými a strednými školami.
Investujeme do vzdelávania, realizujeme workshopy a sme súčasťou projektov, ktoré posúvajú našu spoločnosť do energetických výšin.
Najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi! 
V našej spoločnosti sme jeden veľký tím a spoločne si užívame množstvo firemných aktivít, ako aj kultúrne akcie pre našich zamestnancov či ich rodinných príslušníkov. Spájame sa a spoznávame na teambuildingoch. Pridajte sa do nášho tímu a názvy akcií ako Deň energetikov, Vítanie jari, Rodinný deň, Letné športové hry nebudú len slová, ale reálne zážitky a zábava.

NIE JE NÁM TO JEDNO
Ak ide o pomoc iným, radi priložíme ruku k dielu, nielen finančne, ale aj osobne. Podporujeme rôzne aktivity charitatívneho charakteru, ale makáme aj v rámci vylepšovania ekologickej kondície nášho okolia a regiónu. Viac o našich dobrovoľníckych aktivitách sa dočítate na našom webe www.sse.sk.

Adresa spoločnosti

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
https://www.sse.sk

Kontakt

ID: 3800326   Dátum zverejnenia: 31.10.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Minimálne základná fixná hrubá mzda vo výške € 1.100,- + variabilná odmena naviazaná na splnenie ročných cieľov.