Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkuje detské škôlky v Bratislave.