Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti Zlievarenského a oceliarenského priemyslu.
www.steelberry.sk