Charakteristika spoločnosti

SPEDGARANT - sme dynamická spoločnosť pôsobiaca 15-ty rok v medzinárodnej kamiónovej doprave a špedícii. Prepravy realizujeme v rámci celej Európy. Máme cca 50 zamestnancov.