Charakteristika spoločnosti

SNICO, s. r. o. patrí k najväčším výrobcom a dodávateľom pochutín na Slovensku.