Charakteristika spoločnosti

organizovanie športu - stolného tenisu