Charakteristika spoločnosti

Spravovanie vymedzených poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností vo vlastníctve štátu.