Charakteristika spoločnosti

Občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, zaoberajúce sa značením a udržiavaním cykloturistických trás, organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí pre širokú verejnosť, vydavateľskou činnosťou, spolupracujeme s množstvom organizácií a subjektov v aktívnom cestovnom ruchu.