Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) sa od roku 2010 zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali na Slovensku štandardom. SKGBC bola založená v novembri 2010 ako neziskové občianske združenie. Najvyšším orgánom SKGBC je členská schôdza, ktorá volí predstavenstvo. Výkonným orgánom je sekretariát SKGBC na čele s výkonným riaditeľom, ktorého vyberá predstavenstvo.


Ponuky spoločnosti e-mailom