Aktuálne pozície

 1. Poštový doručovateľ - Ivanka pri Dunaji
 2. Priehradkový zamestnanec - Pošta Ivanka pri Dunaji
 3. Operatívny zamestnanec pošty – obvod Komárno
 4. Poštový doručovateľ - Zemné
 5. Poštový doručovateľ - Čalovec
 6. Poštový doručovateľ na pošte Kúty 1
 7. Poštový zamestnanec - odpočtár plynu - Nová Dubnica
 8. Vodič - nad 3,5 tony - oddelenie dopravy Žilina - voľné pracovné miesto - Skalica
 9. Poštový doručovateľ - Pošta Holice na Ostrove
 10. Poštový doručovateľ - Pošta Malacky 1
 11. Poštový doručovateľ - Pošta Pata
 12. Poštový doručovateľ v Bratislave (poskytujeme bezplatné ubytovanie)
 13. Priehradkový zamestnanec na pošte v Bratislave (možnosť poskytnutia bezplatného ubytovania)
 14. Vodič - nad 3,5 tony - oddelenie dopravy Košice - voľné pracovné miesta - Košice
 15. Poštový doručovateľ - Pošta Leopoldov
 16. Poštový doručovateľ - Pošta Veľké Úľany
 17. Poštový doručovateľ na pošte Krakovany na Slovensku
 18. Priehradkový zamestnanec - Pošta Pata
 19. Poštový doručovateľ - Pošta Topoľčany 3
 20. Triedič zásielok - Bratislava (možnosť zárobku až do výšky 830 EUR, pri základnej mzde 615 EUR + motivačné odmeny až 100 EUR + 115 EUR príplatky)
 21. Poštový doručovateľ - Kľače, Turie a Teplička nad Váhom - voľné pracovné miesta
 22. Práca na dohodu - oddelenie regionálneho doručovania Bratislava
 23. Roznášanie letákov a všetkých druhov zásielok za 6,00 EUR/hod. v lokalite Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice - Bratislava
 24. Operatívny zamestnanec pošty obvodu Piešťany
 25. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužná
 26. Doručovanie zásielok na dohodu v Kvetoslavove
 27. Vodič - Bratislava (mesačný zárobok až 856 EUR, pri základnej mzde 680 EUR + prémie 84 EUR + 92 EUR príplatky)
 28. Poštový doručovateľ - Pošta Beluša
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Lúky
 30. Zamestnanec poštovej prepravy na výber poštových schránok v Bratislave
 31. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja BA-12 - Tomášikova 54 Bratislava
 32. Práca na dohodu - poštový zamestnanec - odpočtár plynu - Žilina
 33. Vodič - nad 3,5 tony - oddelenie dopravy Banská Bystrica - voľné pracovné miesto - Nitra
 34. Poštový doručovateľ - Pošta Lednické Rovne
 35. Poštový doručovateľ - Pošta Púchov 1
 36. Zamestnanec poštovej prepravy (možnosť zárobku až do výšky 840 EUR, pri základnej mzde 635 EUR + motivačné odmeny až 80 EUR + 125 EUR príplatky)
 37. Poštový doručovateľ - Pošta Nedožery
 38. Poštový doručovateľ - Pošta Potvorice
 39. Práca na dohodu - odbor spracovateľských logistických činností, HSS Zvolen
 40. Poštový doručovateľ - Pošta Martin 1 - voľné pracovné miesto + počas PN, na pracovnú zmluvu alebo dohodu
 41. Poštový doručovateľ-retailový poradca - Pošta Žilina 3 - voľné pracovné miesto
 42. Poštový doručovateľ-retailový poradca - Pošta Žilina 1 - voľné pracovné miesto
 43. Zamestnanec back office na pošte - Pošta Nové Mesto nad Váhom
 44. Práca na dohodu- doručovanie na poštách Bratislava 1, Bratislava 4, Bratislava 5
 45. Nočné triedenie zásielok na pošte Bratislava 4
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.

Ponuky spoločnosti e-mailom