Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.
 1. Poštový doručovateľ- doručovanie sobotnej tlače v Šišove
 2. Poštový doručovateľ - retailový poradca na pošte Bratislava 214
 3. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca pošta Bratislava 53, pošta Bratislava 55, pošta Bratislava 56, pošta Bratislava 37
 4. Priehradkový zamestnanec - pošta Trenčín 8
 5. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Bratislava 1
 6. Zamestnanec back office na pošte - Pošta Bratislava 1, Nám. SNP 34
 7. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Bratislava 37, Pošta Bratislava 214 a Pošta Bratislava 5
 8. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca na pošte Bratislava 34, Kadnárova 53, 830 04 Bratislava
 9. Poštový doručovateľ- retailový poradca na pošte Bratislava 35, Čachtická 25, Bratislava
 10. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca - Pošta Bratislava 212, Seberíniho 14
 11. Priehradkový zamestnanec na pošte Bratislava 3, Tomášikova 54, Bratislava (pri železničnej stanici Nové Mesto)
 12. Poštový doručovateľ na pošte Bratislava 3, Tomášikova 54, Bratislava (pri železničnej stanici Nové Mesto)
 13. Poštový doručovateľ - Pošta Čereňany
 14. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužná, Bernolákovo
 15. Brigáda na triedenie zásielok na logistickom centre SP, Tomášikova 54, Bratislava
 16. Triedič zásielok na vyclievacom oddelení, Bratislava Tomášikova 54 ( pri železničnej stanici Bratislava Nové Mesto)
 17. Práca na dohodu - predspracovanie, triedenie a balenie tovaru a pod.
 18. Skladník (Bojnická 14, Bratislava)
 19. Poštový doručovateľ - Pošta Čavoj
 20. Triedič zásielok - Medzinárodné výmenné stredisko -balíkové oddelenie,Tomášikova 54, Bratislava ( pri železničnej stanici Bratislava Nové Mesto)
 21. Poštový doručovateľ - Pošta Pezinok 1
 22. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčín 1
 23. Poštový doručovateľ - Pošta Piešťany 1
 24. Poštový doručovateľ Pošta Rudník pri Myjave
 25. Vodič - Bratislava (získanie kvalifikačnej karty, tachografovej karty vodiča a preukázanie psychickej spôsobilosti na vedenie MV hradí zamestnávateľ)
 26. Poštový zamestnanec - oddelenie spracovania poštového platobného styku Bratislava - práca v kancelárii - denná práca - voľné pracovné miesta
 27. Priehradkový zamestnannec - retailový poradca - Pošta Bratislava 42
 28. Poštový zamestnanec na pošte Bratislava 42
 29. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 29
 30. Poštový doručovateľ - Pošta Šenkvice
 31. Poštový doručovateľ - Pošta Lozorno
 32. Poštový doručovateľ - Pošta Stupava
 33. Priehradkový zamestnanec - Pošta Stupava
 34. Poštový doručovateľ - Pošta Sereď 1
 35. Zamestnanec poštovej prepravy - listové oddelenie
 36. Triedič zásielok - HSS Bratislava odd. výpravne uzáverov
 37. Triedič zásielok - listové oddelenie
 38. Práca na dohodu - MVS, vyclievacie oddelenie Žilina, Bytčická
 39. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Bratislava 4, Bratislava 42
 40. Triedič zásielok - pošta Bratislava 4
 41. Poštový doručovateľ - Pošta Kvetoslavov
 42. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Bratislava 43
 43. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca Pošta Bratislava 411
 44. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 4
 45. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 44
 46. Triedič zásielok v logistickom centre Slovenskej pošty, a.s., s možnosťou ubytovania (pri žel. stanici Nové Mesto-BA)
 47. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca,Pošta Bratislava 27, Nevädzová 6 - OC RETRO, 820 07 Bratislava
 48. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Bratislava
 49. Poštový doručovateľ - Pošta Košeca
 50. Poštový doručovateľ na pošte Bratislava 3, Tomášikova 54, Bratislava (pri železničnej stanici Nové Mesto)
 51. Poštový zamestnanec - SEBS - oddelenie regionálneho doručovania Banská Bystrica
 52. Operatívny zamestnanec - Obvod hlavnej pošty Bratislava II., Uzbecká 4, 820 14 Bratislava
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.

Ponuky spoločnosti e-mailom