Aktuálne pozície

 1. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Nitra 11
 2. Poštový doručovateľ - Veľké Zálužie
 3. Poštový doručovateľ v Bratislave (poskytujeme bezplatné ubytovanie)
 4. Priehradkový zamestnanec na pošte v Bratislave (možnosť poskytnutia bezplatného ubytovania)
 5. Priehradkový zamestnanec na pošte Piešťany 1
 6. Poštový doručovateľ - Sokolce na Ostrove
 7. Vodič - do 3,5 tony - oddelenie dopravy Žilina - Galanta, Dunajská Streda - počas dlhodobej PN
 8. Vodič - nad 3,5 tony - oddelenie dopravy Žilina - voľné pracovné miesto - Skalica
 9. Vedúci pošty - Pošta Sereď 1
 10. Priehradkový zamestnanec na Pošte Modra 1
 11. Poštový doručovateľ - Pošta Pernek pri Malackách
 12. Poštový doručovateľ - Pošta Stupava
 13. Poštový doručovateľ - Pošta Pezinok 1
 14. Doručovanie poštových zásielok vo Vrakuni - Bratislava
 15. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja BA-12 - Tomášikova 54 BA
 16. Operatívny zamestnanec pošty - Malacky
 17. Zamestnanec poštovej prepravy - odbor spracovateľských logistických činností, HSS Zvolen
 18. Zamestnanec back office na pošte- Pošta Galanta 1
 19. Vedúci pošty(neoslobodený od výkonu)- Plavecký Mikuláš
 20. Poštový doručovateľ - Pošta Kvetoslavov
 21. Poštový doručovateľ - Pošta Svätý Jur
 22. Poštový doručovateľ - Pošta Púchov 1
 23. Triedič zásielok v logistickom centre Slovenskej pošty, a.s., - miesto výkonu práce Bratislava (poskytovanie prechodného ubytovania)
 24. Zamestnanec poštovej prepravy na výber poštových schránok v Bratislave
 25. Práca na dohodu na pozícii triedič zásielok v logistickom centre Slovenskej pošty, a.s., Tomášikova 54, Bratislava
 26. Poštový zamestnanec - oddelenie spracovania poštového platobného styku - Bratislava - denná práca
 27. Poštový doručovateľ - Pošta Malacky 1
 28. Priehradkový zamestnanec - Pošta Malacky 1
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Sereď 1
 30. Poštový zamestnanec - Bratislava - SEBS - oddelenie regionálneho doručovania Bratislava - voľné pracovné miesta
 31. Dispečer poštovej prepravy - Bratislava - SEBS - oddelenie regionálneho doručovania Bratislava - voľné pracovné miesto
 32. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčianska Turná
 33. Poštový doručovateľ-retailový poradca - Pošta Žilina 1 - voľné pracovné miesta
 34. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčín 5
 35. Poštový doručovateľ Pošta Veľké Úľany
 36. Poštový doručovateľ - Pošta Veľký Grob
 37. Poštmajster - Pošta Plavecké Podhradie
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.

Ponuky spoločnosti e-mailom