Aktuálne pozície

 1. Poštový doručovateľ- Pošta Liptovský Mikuláš 1
 2. Vodič-Žilina
 3. Poštový doručovateľ - Ivanka pri Dunaji
 4. Priehradkový zamestnanec - Pošta Ivanka pri Dunaji
 5. Priehradkový zamestnanec pošta Bernolákovo
 6. Poštový doručovateľ na pošte Považská Bystrica
 7. Odpočtár meracích prístrojov - pošta Považská Bystrica
 8. Poštový doručovateľ - Pošta Trnovec nad Váhom
 9. Priehradkový zamestnanec - Pošta Stupava
 10. Účtovník - oddelenie centrálneho účtovníctva - Bratislava
 11. Odborný referent - odbor manažmentu nehnuteľností a špecifických činností - Košice
 12. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčín 8
 13. Zamestnanec back office na pošte Topoľčany 1
 14. Priehradkový zamestnanec na Pošte Modra 1
 15. Poštový doručovateľ- Pošta Nová Dubnica
 16. Opretívny zamestnanec pošty - Trnava
 17. Mechanik elektronických zariadení - Bratislava
 18. Mechanik elektronických zariadení - Zvolen
 19. Prevádzkový zámočník - zvárač
 20. Triedič zásielok v Bratislave
 21. Samostatný referent obchodu - account manager Západ - Slovenská pošta, a.s.
 22. Poštový doručovateľ - brigáda počas leta za 5 EUR/hod
 23. Vodič - Bratislava (mesačný zárobok až 1020 EUR, pri základnej mzde 730 EUR + prémie 95 EUR + 195 EUR príplatky)
 24. Poštový doručovateľ pre Bratislavu
 25. Priehradkový zamestnanec na pošte v Bratislave
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.