Aktuálne pozície

 1. Poštový doručovateľ - Pošta Lednické Rovne
 2. Brigáda - Poštový doručovateľ - Čalovec
 3. Práca na dohodu - predspracovanie hromadného podaja letákov, triedenie a balenie tovaru a pod.
 4. Poštový doručovateľ - Pošta Dohňany
 5. Priehradkový zamestnanec - Šamorín 1
 6. Poštový doručovateľ - Pošta Komoča
 7. Brigáda - Poštový doručovateľ - Zemné
 8. Poštový doručovateľ - Pošta Púchov 1
 9. Vodič - Bratislava (mesačný zárobok až 856 EUR, pri základnej mzde 680 EUR + prémie 84 EUR + 92 EUR príplatky)
 10. Triedič zásielok (za 15 hod. práce týždenne mesačný zárobok až 301 EUR, pri základnej mzde 246 EUR + prémie 32 EUR + 23 EUR príplatky)
 11. Triedič zásielok - Bratislava (možnosť zárobku až do výšky 830 EUR, pri základnej mzde 615 EUR + motivačné odmeny až 100 EUR + 115 EUR príplatky)
 12. Zamestnanec poštovej prepravy, Tomášikova 54 Bratislava (možnosť poskytnutia bezpatného ubytovania)
 13. Triedenie zásielok za odmenu 5,50 EUR/hod. - Bratislava
 14. Poštový doručovateľ - Pošta Martin 1 - voľné pracovné miesto + pošac dlhodobej PN
 15. Poštový doručovateľ - Pošta Sklené Teplice - voľné pracovné miesto
 16. Priehradkový zamestnanec pošta Piešťany 1
 17. Poštový doručovateľ - Pošta Borinka
 18. Poštový doručovateľ - Pošta Sereď 1
 19. Poštový doručovateľ - Pošta Sládkovičovo
 20. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja BA-12 - Tomášikova 54 Bratislava
 21. Zamestnanec poštovej prepravy na výber poštových schránok v Bratislave
 22. Vodič - Bratislava(mesačný zárobok až 856 EUR, pri základnej mzde 680 EUR + prémie 84 EUR + 92 EUR príplatky)
 23. Zamestnanec poštovej prepravy v logistickom centre Slovenskej pošty, a.s., miestom výkonu práce Bratislava (poskytujeme bezplatné ubytovanie)
 24. Vodič - nad 3,5 tony - oddelenie dopravy Banská Bystrica - voľné pracovné miesto - Nitra a Zvolen
 25. Poštový doručovateľ - Pošta Kvetoslavov
 26. Poštový doručovateľ - Pošta Považská Bystrica
 27. Referent - oddelenie spracovania bezdokladovej dobierky a dávok Bratislava - voľné pracovné miesto
 28. Poštový doručovateľ - Pošta Pata
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Tajov - voľné pracovné miesto
 30. Poštový zamestnanec - Bratislava - SEBS - oddelenie regionálneho doručovania Bratislava - voľné pracovné miesta
 31. Samostatný referent - centrum personálnych služieb Západ - úsek ľudských zdrojov - Bratislava
 32. Triedič zásielok - odbor spracovateľských logistických činností, HSS Zvolen
 33. Vodič - nad 3,5 tony - oddelenie dopravy Žilina - voľné pracovné miesto - Skalica, Žilina
 34. Poštový doručovateľ v Bratislave (poskytujeme bezplatné ubytovanie)
 35. Priehradkový zamestnanec na pošte v Bratislave (možnosť poskytnutia bezplatného ubytovania)
 36. Vedúci oddelenia na pošte - Pošta Hlohovec 1
 37. Priehradkový zamestnanec na Pošte Modra 1
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.

Ponuky spoločnosti e-mailom