Aktuálne pozície

 1. Samostatný referent - odbor financií a daní - BB
 2. Dispečer poštovej prepravy na trvalý pracovný pomer
 3. Odborný referent Banská Bystrica
 4. Triedič zásielok v Bratislave na trvalý pracovný pomer
 5. Poštový doručovateľ-retailový poradca - Pošta Nitra 7
 6. Stolár - oddelenie realizácie interiérov pôšt Košice
 7. Samostatný účtovník - oddelenie centrálneho účtovníctva - Bratislava
 8. Poštový doručovateľ - Pošta Most pri Bratislave
 9. Priehradkový zamestnanec - Pošta Bernolákovo
 10. Poštový zamestnanec -colno-deklaračné oddelenie, Tomášikova 54, Bratislava
 11. Poštový doručovateľ do Bratislavy - možnosť výberu obvodu
 12. Priehradkový zamestnanec pre Slovenskú poštu v Bratislave
 13. Poštový doručovateľ - Pošta Krpeľany
 14. Poštový doručovateľ - Pošta Piešťany 1
 15. Poštový doručovateľ na zastupovanie počas dovolenky - Pošta Trenčianska Turná
 16. Operatívny zamestnanec pošty
 17. Samostatný referent správy zákazníckych požiadaviek Bratislava
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.