Aktuálne pozície

 1. Poštový doručovateľ- Pošta Terchová-dohoda o brigádnickej práci študenta
 2. Poštový doručovateľ Komoča a Zemné - zástup počas dovoleniek
 3. Triedič zásielok na odd.spracovania - TPP aj Dohoda (brigáda) za 4,50€
 4. Priehradkový zamestnanec - Pošta Ivanka pri Dunaji
 5. Poštový doručovateľ - Pošta Veľký Biel
 6. Poštový zamestnanec
 7. Vedúci pošty (neoslobodený od výkonu) – Pošta Potvorice
 8. Priehradkový zamestnanec - Pošta Nové Mesto nad Váhom 3
 9. Zamestnanec pošty na Medzinárodnom stredisku - TPP Bratislava
 10. Vodič - Bratislava s oprávnením C!
 11. Triedič na rampe v logistickom centre Slov.pošty - trvalý PP - Bratislava
 12. Poštový doručovateľ - Pošta Kvetoslavov
 13. Poštový doručovateľ - Pošta Podlužany pri BnB
 14. Mechanik elektronických zariadení -Slovenská pošta, a.s., Bratislava
 15. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 16. Skladník - stredisko POSTservis Mail & Pack
 17. Zásobovač - stredisko POSTservis Mail & Pack
 18. Triedič na rampe v Bratislave - brigáda na leto za 4,50€/h
 19. Priehradkový zamestnanec - Pošta Stupava
 20. Poštový doručovateľ Chtelnica
 21. Poštový doručovateľ - Pošta Veselé pri Piešťanoch - počas PN
 22. Špecialista - odbor ombudsmana, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti
 23. Poštový doručovateľ - Pošta Prievaly
 24. Špecialista obchodu a maketingu
 25. Poštový zamestnanec - TPP aj brigádne za 4,50€ /h brutto v Žabom majeri a Petržalke
 26. Pokladník v Slovenskej pošte - Bratislava (Bojnická a Kopčianska ul.) na trvalý PP
 27. Dispečer poštovej prepravy na trvalý pracovný pomer Bratislava
 28. Poštový doručovateľ - Pošta Ivanka pri Dunaji
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Bernolákovo
 30. Poštový doručovateľ - Pošta Chorvátsky Grob
 31. Poštový doručovateľ - Pošta Chorvátsky Grob
 32. Priehradkový zamestnanec - Pošta Most pri Bratislave
 33. Poštový doručovateľ - Pošta Most pri Bratislave
 34. Poštový doručovateľ - Pošta Most pri Bratislave
 35. Poštový doručovateľ - Pošta Malinovo
 36. Poštový zamestnanec - Typér na colno-deklaračnom odd. PZ alebo DoVP - Banská Bystrica
 37. Vedúci pošty - Pošta Pata
 38. Poštový doručovateľ - Pošta Vinohrady nad Váhom
 39. Poštový doručovateľ - Pošta Petrova Ves
 40. Poštový doručovateľ - Pošta Tešedíkovo
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.