Aktuálne pozície

 1. Priehradkový zamestnanec - Pošta Ivanka pri Dunaji
 2. Poštový doručovateľ - Ivanka pri Dunaji
 3. Priehradkový zamestnanec na pošte v Bratislave (možnosť poskytnutia bezplatného ubytovania)
 4. Poštový doručovateľ v Bratislave (poskytujeme bezplatné ubytovanie)
 5. Poštový doručovateľ - Pošta Malacky 1
 6. Poštový doručovateľ - Vráble
 7. Priehradkový zamestnanec na Pošte Pezinok 1
 8. Vedúci pošty Holíč
 9. Priehradkový zamestnanec - Pošta Kremnica
 10. Poštový doručovateľ - Pošta Nová Baňa - voľné pracovné miesto
 11. Triedič zásielok - Bratislava (možnosť zárobku až do výšky 830 EUR, pri základnej mzde 615 EUR + motivačné odmeny až 100 EUR + 115 EUR príplatky)
 12. Poštový doručovateľ - Pošta Bernolákovo
 13. Vedúci pošty(neoslobodený od výkonu)- Rohožník na Záhorí
 14. Vodič v Žiline
 15. Poštový doručovateľ - Bytča - voľné pracovné miesto
 16. Balíkový doručovate - Košice - SEBS - oddelenie regionálneho doručovania Košice - voľné pracovné miesto
 17. Poštový doručovateľ - Pošta Pezinok 1
 18. Poštový doručovateľ - Pošta Púchov 1
 19. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužná
 20. Poštový doručovateľ - Pošta Čadca 1 - počas čerpania dovolenky a PN - na pracovnú zmluvu alebo dohodu
 21. Poštový doručovateľ - Pošta Martin 1 - voľné pracovné miesto - na pracovnú zmluvu alebo dohodu
 22. Vodič - nad 3,5 tony - oddelenie dopravy Banská Bystrica - voľné pracovné miesta - Žilina
 23. Vodič - Bratislava (mesačný zárobok až 1020 EUR, pri základnej mzde 730 EUR + prémie 95 EUR + 195 EUR príplatky)
 24. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja BA-12 - Tomášikova 54 Bratislava
 25. Zamestnanec poštovej prepravy na výber poštových schránok v Bratislave
 26. Práca na dohodu- doručovanie na poštách Bratislava 1, Bratislava 4, Bratislava 5
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.

Ponuky e-mailom