Aktuálne pozície

 1. Účtovník - oddelenie centrálneho účtovníctva - Bratislava
 2. Odborný referent - odbor manažmentu nehnuteľností a špecifických činností - Košice
 3. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčín 8
 4. Zamestnanec back office na pošte Topoľčany 1
 5. Priehradkový zamestnanec na Pošte Modra 1
 6. Poštový doručovateľ- Pošta Nová Dubnica
 7. Dispečer poštovej prepravy - Bratislava
 8. Mechanik elektronických zariadení - Bratislava
 9. Mechanik elektronických zariadení - Zvolen
 10. Prevádzkový zámočník - zvárač
 11. Triedič zásielok v Bratislave
 12. Samostatný referent obchodu - account manager Západ - Slovenská pošta, a.s.
 13. Poštový doručovateľ - brigáda počas leta za 5 EUR/hod
 14. Vodič - Bratislava (mesačný zárobok až 1020 EUR, pri základnej mzde 730 EUR + prémie 95 EUR + 195 EUR príplatky)
 15. Poštový doručovateľ pre Bratislavu
 16. Priehradkový zamestnanec na pošte v Bratislave
 17. Poštový doručovateľ- Bytča,
 18. Priehradkový zamestnanec pošta Bernolákovo
 19. Priehradkový zamestnanec - Pošta Ivanka pri Dunaji
 20. Poštový doručovateľ - Ivanka pri Dunaji
 21. Poštový doručovateľ - Pošta Bernolákovo
 22. Vodič-Žilina
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.