Aktuálne pozície

 1. Dispečer poštovej prepravy Bratislava
 2. Zamestnanec poštovej prepravy - colno-deklaračné oddelenie - PZ - Bratislava
 3. Referent - oddelenie spracovania miezd - zástup počas MD a RD
 4. Vedúci pošty - Pošta Liesek
 5. Vedúci pošty - Pošta Sereď 1
 6. Triedič zásielok
 7. Odborný referent IT Liptovský Mikuláš
 8. Vodič s oprávnením skupiny "C"
 9. Zamestnanec poštovej prepravy v Medzinárodnom výmennom stredisku SP, a.s., Tomášikova 54, BA s možnosťou zárobku do výšky 970€
 10. Zamestnanec poštovej prepravy s možnosťou zárobku do výšky 1.140€
 11. Triedič zásielok - Tomášikova 54 - s možnosťou zárobku do výšky 1.030€
 12. Dispečer poštovej prepravy na Bojnickej v Bratislave
 13. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 14. Priehradkový zamestnanec - Pošta Považská Bystrica 7
 15. Vedúci pošty - Pošta Horná Potôň
 16. Operatívny zamestnanec pošty - Dunajská Streda
 17. Zamestnanec back office - Pošta Trnava 2
 18. Balíkový doručovateľ s možnosťou zárobku do výšky 1.000€
 19. Hľadáme záujemcu na obsadenie pracovného miesta - poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužná
 20. Zamestnanec back office na pošte Galanta 1
 21. Vyšší vedúci oddelenia spracovania 2 HSS BA
 22. Brigáda v sklade - Poštový zamestnanec - OU Petržalka, Kopčianska 41
 23. Brigáda v sklade - Poštový zamestnanec - OU Bojnická 14, Bratislava
 24. Poštový doručovateľ - Pošta Myjava
 25. Poštový zamestnanec - s možnosťou zárobku do výšky 920€
 26. Špecialista IT Bratislava
 27. Poštový doručovateľ - Pošta Kvetoslavov
 28. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Streda 1
 29. Poštový doručovateľ (sieťový) operatívny pre Veľký Meder - možnosť získania zárobku až do výšky 1086 EUR/mesačne
 30. Poštový doručovateľ - Pošta Šamorín 1
 31. Poď k nám brigádovať ako Zamestnanec poštovej prepravy - 5€/hod + 1,98€/hod nočné príplatky!
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.