Aktuálne pozície

 1. Brigáda v Bratislave - vykonávanie odpisov a kontrola dát v aplikácii. Odmena 6€/hod (brutto)!
 2. Hľadáš si brigádu v okrese Senec? Poď doručovať listové zásielky do obcí Chorvátsky Grob a Veľký Bieľ!
 3. Priehradkový zamestnanec - Pošta Stupava
 4. Poštový doručovateľ - Pošta Banská Bystrica 5 - počas PN a dovoleniek
 5. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčín 5
 6. Poštový doručovateľ- Divina
 7. Poštový doručovateľ - Pošta Matúškovo
 8. Vodič - Bratislava (mesačný zárobok až 1065 EUR)
 9. Triedič zásielok
 10. Poštový zamestnanec - Bratislava - aj brigádne za 6 €/h brutto
 11. Poštový doručovateľ - Pošta Nové Mesto nad Váhom 1
 12. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčín 1
 13. Priehradkový zamestnanec na skrátený úväzok pre poštu BA 3
 14. Priehradkový zamestnanec na pošte v Bratislave
 15. Poštový doručovateľ- Pošta Krpeľany zástup počas PN
 16. Hľadá sa poštový doručovateľ pre Petržalku
 17. Poštový doručovateľ pre Bratislavu
 18. Triedič zásielok v Bratislave /aj brigádne za 6 Eur/h
 19. Poštový doručovateľ pre poštu BA 1 a poštu BA 3 s prac.dobou od 11:00 - 19:00
 20. Zamestnanec back office na pošte Topoľčany 1
 21. Vodič - Žilina
 22. Poď nám pomôcť doručovať zásielky v Starom Meste a zarob si tak do konca roka! Ako odmenu ti ponúkame 6€/hod!
 23. Odborný správca operačných systémov a sietí Banská Bystrica
 24. Poštový doručovateľ - Pošta Veľký Grob
 25. Poštový zamestnanec - centrum spracovania PPS Bratislava práca v kancelárii
 26. Odborný referent - Stredisko predplatného tlače - Bratislava
 27. Priehradkový zamestnanec - Pošta Dunajská Streda 1
 28. Poštový doručovateľ na pošte Skalica 1
 29. Priehradkový zamestnanec pošta Skalica 1
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.