Poradíme Vám?

Aktuálne pozície

 1. Triedič na rampe v logistickom centre Slov.pošty - trvalý PP - Bratislava
 2. Poštový doručovateľ - Pošta Kráľová pri Senci
 3. Poštový doručovateľ - Pošta Veľký Biel
 4. Poštový doručovateľ - Pošta Most pri Bratislave
 5. Poštový doručovateľ - Pošta Most pri Bratislave
 6. Poštový doručovateľ - Pošta Malinovo
 7. Doručovanie sobotňajšej tlače - Pošta Dunajská Lužná
 8. Operatívny zamestnanec - Trnava
 9. Samostatný referent centra podpory informačných technológií Žilina
 10. Samostatný referent centra podpory informačných technológií Trenčín
 11. Samostatný referent centra podpory informačných technológií Lučenec
 12. Poštový zamestnanec - Centrum spracovania poštového platobného styku a agend Bratislava
 13. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 24, Mlynské Nivy
 14. Triedič na rampe v Bratislave - brigáda na leto za 4,50€/h
 15. Vedúci pošty - Pošta Hlohovec 1
 16. Balíkový doručovateľ - Bratislava
 17. Poštový doručovateľ - Pošta Považská Bystrica 1
 18. Asistentka pre úsek prevádzky
 19. Priehradkový zamestnanec - Pošta Martin 1
 20. Poštový zamestnanec - TPP aj brigádne za 4,50€ /h brutto v Žabom majeri a Petržalke
 21. Dispečer poštovej prepravy na trvalý pracovný pomer Bratislava
 22. Pokladník v Slovenskej pošte - Bratislava (Bojnická a Kopčianska ul.) na trvalý PP
 23. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 24, Mlynské Nivy
 24. Vedúci hlavného spracovateľského strediska Bratislava
 25. Poštový doručovateľ - retailový poradca pošta Trnava 5
 26. Poštový doručovateľ - retailový poradca pošta Trnava 8
 27. Pre novú Poštu Mlynské Nivy hľadáme priehradkového zamestnanca!
 28. Poštový doručovateľ - Zvolen
 29. Zamestnanec back office na pošte Galanta 1
 30. Skladník - stredisko POSTservis Mail & Pack
 31. Samostatný referent obchodu
 32. Poštový doručovateľ pre poštu BA 37 (Kramáre)
 33. Poštový doručovateľ - Pošta Modra 1
 34. Priehradkový zamestnanec - Pošta Modra 1
 35. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Streda 1
 36. Poštový doručovateľ - Pošta Kvetoslavov
 37. Brigáda - skladník - stredisko POSTservis Mail & Pack
 38. Triedič zásielok na odd.spracovania - TPP aj Dohoda (brigáda) za 4,50€
 39. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 40. Zamestnanec pošty na Medzinárodnom stredisku - TPP Bratislava
 41. Vodič - Bratislava s oprávnením C!
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.