Poradíme Vám?

Aktuálne pozície

 1. Poštový doručovateľ - Pošta Ivanka pri Dunaji
 2. Vedúci pošty - Pošta Malinovo
 3. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca na pošte, Pošta Bratislava 37, Jelšova 1, Bratislava - Kramáre
 4. Poštový doručovateľ - Pošta Viničné pri Pezinku
 5. Operatívny zamestnanec pošty - MO Bratislava II., Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava
 6. Priehradkový zamestnanec - Pošta Nová Dubnica
 7. Vedúci pošty Veličná
 8. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca Bratislava - Petržalka
 9. Samostatný referent obchodu
 10. Triedič zásielok
 11. Poštový doručovateľ pre poštu BA 35 (Rača) a BA 36 (Vajnory)
 12. Špecialista elektronických služieb
 13. Poštový doručovateľ
 14. Poštový zamestnanec - colno-deklaračné oddelenie - PZ - Bratislava
 15. Poštový zamestnanec - Centrum spracovania poštového platobného styku a agend Bratislava
 16. Poštový doručovateľ - retailový poradca Pošta Bratislava 214 a Pošta Bratislava 215
 17. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužná
 18. Zamestnanec back office na pošte - Pošta Martin 1
 19. Vodič s oprávnením skupiny " C "
 20. Poštový doručovateľ - Detva - Sídlisko
 21. Poštový zamestnanec - triedenie zásielok na Žabom Majeri 6€/hod + nočný príplatok
 22. Triedič zásielok v hlavnom spracovateľskom stredisku na Tomášikovej 54
 23. Vodič nákladných vozidiel (Žilina, Liptovský Mikuláš)
 24. Vedúci pošty - Pošta Pernek pri Malackách
 25. Poštový doručovateľ- Pošta Piešťany 1
 26. Špecialista obchodu
 27. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Streda 1
 28. Operatívny zamestnanec pošty - Manažérsky obvod Bratislava IV.
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Bernolákovo
 30. Mechanik elektronických zariadení -Slovenská pošta, a.s., Košice
 31. Účtovník - oddelenie účtovania cudzích zdrojov - Bratislava
 32. Samostatný účtovník - oddelenie záväzkov - Banská Bystrica
 33. Operatívny zamestnanec pošty-MO Trnava (Sereď) počas MD
 34. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca pošta Bratislava 216
 35. Mechanik elektronických zariadení -Slovenská pošta, a.s., Bratislava
 36. Zamestnanec pošty v Medzinárodnom stredisku SP, a.s. Bratislava
 37. Ekonóm špecialista - odbor financií a daní - úsek financií- Banská Bystrica
 38. Zamestnanec poštovej prepravy v logistickom stredisku na Tomášikovej 54 - vykládka/nakládka kamiónov na TPP alebo dohodu
 39. Poštový doručovateľ - Mošovce
 40. Poštový doručovateľ - Pošta Veľký Biel
 41. Poštový doručovateľ - Pošta Most pri Bratislave
 42. Poštový doručovateľ - Pošta Most pri Bratislave
 43. Poštový doručovateľ - Pošta Malinovo
 44. Doručovanie sobotňajšej tlače - Pošta Dunajská Lužná
 45. Operatívny zamestnanec - Trnava
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.