Charakteristika spoločnosti

súkromná bezpečnostná služba
http://www.s-o-s.sk