Charakteristika spoločnosti

Štátna príspevková organizácia zabezpečujúca znalosť hudobnej tvorby prostredníctvom produkcie hudobných diel na domácich i zahraničných pódiách.