Charakteristika spoločnosti

Kórejská obchodná spoločnosť zameraná na zahraničný aj slovenský trh a koncový predaj zákazníkovi.