Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.
 1. ATD Controller/Technical Support   otvoriť v novom okne
  20.2.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 2. Turnover Supervisor/Dozor pre odovzdávanie systémov do spúšťania   otvoriť v novom okne
  19.2.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 3. Senior Process Specialist (Engineering department)   otvoriť v novom okne
  6.2.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 4. Maintenance Technician   otvoriť v novom okne
  6.2.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 5. Mechanical Supervisor/Stavebný dozor pre mechanické časti   otvoriť v novom okne
  6.2.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 6. Contract Management Specialist/Špecialista riadenia zmlúv   otvoriť v novom okne
  2.2.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 7. Turnover Superintendant/Dozor pre odovzdávanie systémov do spúšťania - vedúci skupiny   otvoriť v novom okne
  2.2.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 8. Mechanical Superintendant/Stavebný dozor pre mechanické časti - vedúci skupiny   otvoriť v novom okne
  2.2.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 9. ICT administrative support - part time   otvoriť v novom okne
  1.2.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Mochovce 3&4 Nuclear power plant, Nitra region, Slovakia
 10. Civil Engineering Specialist   otvoriť v novom okne
  29.1.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 11. Electrical Supervisor/Stavebný dozor - elektro   otvoriť v novom okne
  29.1.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 12. Senior Project Planner/Plánovač projektu - senior   otvoriť v novom okne
  29.1.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 13. Senior Piping and Layout Specialist/Senior špecialista dispozičných riešení   otvoriť v novom okne
  29.1.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region

Ponuky spoločnosti e-mailom