Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.
 1. Koordinátor ľudských zdrojov a interných služieb   otvoriť v novom okne
  22.11.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region, Nitriansky kraj
 2. Senior Piping and Layout Specialist/Senior špecialista dispozičných riešení   otvoriť v novom okne
  20.11.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 3. Turnover Superintendant/Dozor pre odovzdávanie systémov do spúšťania - vedúci skupiny   otvoriť v novom okne
  14.11.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 4. Mechanical Superintendant/Stavebný dozor pre mechanické časti - vedúci skupiny   otvoriť v novom okne
  14.11.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 5. Turnover Supervisor/Dozor pre odovzdávanie systémov do spúšťania   otvoriť v novom okne
  14.11.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 6. TPSD Completion Coordinator   otvoriť v novom okne
  13.11.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 7. Mechanical Supervisor/Stavebný dozor pre mechanické časti   otvoriť v novom okne
  30.10.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 8. Maintenance Technician   otvoriť v novom okne
  30.10.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 9. Electrical Project Engineer   otvoriť v novom okne
  26.10.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 10. Civil Engineering Specialist   otvoriť v novom okne
  26.10.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region

Ponuky spoločnosti e-mailom