Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.
 1. Nuclear Process Specialist/Procesný špecialista - jadro   otvoriť v novom okne
  18.9.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 2. Project Engineer/Projektový inžinier   otvoriť v novom okne
  18.9.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 3. Senior Piping and Layout Specialist/Senior špecialista dispozičných riešení   otvoriť v novom okne
  18.9.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 4. Construction Project Design Specialist   otvoriť v novom okne
  18.9.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 5. Senior Electrical Design Specialist   otvoriť v novom okne
  12.9.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 6. Turnover Supervisor/Dozor pre odovzdávanie systémov do spúšťania   otvoriť v novom okne
  12.9.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 7. Civil Supervisor/Stavebný dozor   otvoriť v novom okne
  12.9.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 8. Electrical Supervisor/Stavebný dozor - elektro   otvoriť v novom okne
  12.9.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 9. ICT System Administrator   otvoriť v novom okne
  25.8.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Mochovce 3&4 Nuclear power plant, Nitra region, Slovakia

Ponuky spoločnosti e-mailom