Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť SARMAT LT, s.r.o. pôsobí v oblasti strojárskeho priemyslu od roku 1994 so špecializáciou na priemyselné armatúry a priemyselné čerpadlá. Za 25 rokov sa spoločnosť SARMAT LT, s.r.o. vypracovala medzi popredných lídrov na trhu v oblasti armatúr a čerpadiel. Spoločnosť sa špecializuje tak na tuzemský ako i zahraničný trh. Viac informácií o spoločnosti môžete nájsť na webovom sídle www.sarmat.sk