Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Sales Corp s.r.o. je subkontraktovaným obchodný partnerom spoločností,
ZSE - Energia, a.s.
SWAN Mobile, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.