Charakteristika spoločnosti

Sales Corp s.r.o. pôsobí ako obchodná spoločnosť. V oblasti obchodu zastrešujeme priamy predaj v rámci celej SR.
Spolupracujeme so značkami ako:
Východoslovenská energetika a.s.
Stredoslovenská energetika a.s.
Slovenský plynárenský priemysel