Charakteristika spoločnosti

Developerská a stavebná spoločnosť