Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexné služby v oblasti zdravotníctva.