Charakteristika spoločnosti

Reštauračnej činnosti sa venuje 5 rokov.