Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa obchodom s drevom a službami v lesníctve.