Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním ubytovacích služieb pre krátkodobé, ale aj dlhodobé pobyty vysokého štandardu.