Naša činnosť sa zameriava na komplexné zabezpečenie budov vykurovacou technikou, zdravotechnikou, plynofikáciou a inžinierskymi sieťami (vodovody, kanalizácie, plynovody, teplovody). Realizujeme stavby pozemné, vodohospodárske, inžinierske, priemyslové a energetické. Od doby vzniku sme získali bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb a kvality a to z nás robí vysoko kvalifikovaného dodávateľa.


Ponuky spoločnosti e-mailom