Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť RECYCENTRUM, a.s. bola založená v roku 2007 ako obchodná spoločnosť s víziou vytvorenia najväčšieho a najmodernejšieho recyklačného centra v regióne spojeného so zhodnocovaním odpadov do finálnych produktov.