O nás

Sme najväčšia poradenská firma na slovenskom trhu. Viac ako 25 rokov pomáhame firmám pri riešení závažných problémov. Naše pobočky nájdete v 157 krajinách, v ktorých pracuje vyše 223 000 špecialistov na audit, dane a poradenstvo. Pre Vás môžeme byť vstupenkou do sveta úspechu a splnených ambícií. Stačí sa nám iba ozvať.
  • 80% top manažmentu PwC začínalo ako konzultant v PwC
  • Za 25 rokov u nás vzniklo 25 PwC manželstiev
  • 12 našich kolegov je na stáži v 4 krajinách
  • V prípade nadčasov dávame možnosť preplatenia alebo náhradného voľna
  • Sme 2. najatraktívnejší zamestnávateľ na svete pre študentov ekonomických smerov
  • Naši ľudia absolvovali v kalendárnom roku 2015 49 529 hodín odborných tréningov
  • V súčastnosti u nás pracuje 41 kolegov zo 17 krajín sveta
  • Prijímame viac ako 60 absolventov a viac ako 30 internov ročne
  • Obhájili sme pozíciu 1. na trhu a po tretíkrát sme najväčšou poradenskou firmou na Slovensku (podľa týždeníka TREND)
  • V našich dvoch slovenských pobočkách pracuje viac ako 550 zamestnancov
Twin City Business Centre A
Karadžičova 2

815 32 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 2 59 350 111
Fax: +421 2 59 350 222
Protifašistických bojovníkov 11
040 01 Košice
Slovensko
Tel.: +421 55 3215 311
Fax: +421 55 3215 322

Ponuky spoločnosti e-mailom