Charakteristika spoločnosti

ProtoWay je spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom v oblasti informačných technológií.