Charakteristika spoločnosti

opravy a montáž káblovej televízie a internetu