Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá distribúciou a propagáciou produktov farmaceutického priemyslu.