Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá výrobou hydraulických plošín pre materskú
firmu DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE.