Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Print4U, s.r.o. je plnohodnotnou tlačiarňou zaoberajúca sa grafickým spracovaním, osvitom CTP, ofsetovou hárkovou tlačou a knihárskym spracovaním.
www.p4u.sk