Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodárske družstvo,hlavný predmet činnosti:
ŽV-chov mäsového dobytka,
RV-výroba objemových krmovín, obilnín, množenie osív pre dohodnutých partnerov.
Služby v oblasti mechanizácie