Pôdohospodárska Platobná Agentúra
POMÁHAME SLOVENSKÉMU POĽNOHOSPODÁRSTVU....
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podpôr, organizácie trhu a štátnej pomoci poskytuje finančné prostriedky slovenským poľnohospodárom, farmárom, lesníkom, vinohradníkom, včelárom, rybárom či chovateľom a tiež obciam a mestám na rozvoj vidieka. PPA je rozpočtová organizácia, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR. Svoje činnosti vykonáva na základe akreditácie udelenej ministerstvom pôdohospodárstva.

PPA poskytuje
· Priame podpory
· Projektové podpory
· Štátnu pomoc
· Programy a opatrenia v rámci spoločnej organizácie trhu

PPA svojou činnosťou pokrýva celé územie Slovenska prostredníctvom svojich 14 regionálnych pracovísk a centrály v Bratislave. Sídlom platobnej agentúry je Bratislava.

Našim poslaním je cesta od tradičného k modernému.

Aktuálne ponuky práce

1 - 9

Ponuky práce e-mailom

Buďte medzi prvými, ktorí sa dozvedia o nových pracovných ponukách spoločnosti Pôdohospodárska Platobná Agentúra
Ponuky spoločnosti e-mailom

Kontakt spoločnosti

Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Pôdohospodárska Platobná Agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Web: http://www.apa.sk