Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu v oblasti prevádzkovania barov a zábavného priemyslu.