Charakteristika spoločnosti

PHU Elektra s. r. o. je inžiniersko – dodávateľskou spoločnosťou so zameraním na zariadenia v priemysle a energetike. Spoločnosť sa špecializuje na technické poradenstvo, predaj a servis. Zvlášť sa špecializuje na atypické riešenia, kde ostatní výrobcovia majú problém. Spoločnosť je schopná vyvinúť neobvyklé riešenia, pokiaľ ide o veľkosť, výkon, pracovné podmienky alebo použitie. Zariadenia sú používané v automobilkách, elektrárňach, baniach, stavebníctve a vo výrobných podnikoch.