Charakteristika spoločnosti

Firma zaoberajúca sa prevádzkovaním reštauračných zariadení a prevádzkovaním čerpacej stanice