Charakteristika spoločnosti

Výroba, rozvoz a predaj pekárenských výrobkov