Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodárske družstvo hospodári od r. 1976 v 4 katastroch - Hlohovec, Pastuchov, Kľačany a Sasinkovo. V roku 2007 sa PD Hlohovec stalo väčšinovým vlastníkom PD Červeník. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, olejnín, strukovín, cukrovej repy, krmovín a pestovanie hrozna s vlastnou výrobou kvalitného sudového vína. Živočíšna výroba sa orientuje hlavne na výrobu mlieka, na výkrm HD a na výkrm ošípaných. Technické služby zabezpečujú údržbu objektov, energetických zdrojov a zariadení, prevádzku bioplynovej stanice a dopravné služby. Pridružená výroba strojárskeho charakteru je zameraná na výrobu pneumatických sejačiek PNEUSEJ. V obchodnej činnosti družstvo prevádzkuje podnikovú predajňu a vlastný bitúnok s odbytom mäsa a vlastných mäsových výrobkov.

Ponuky práce: PD Hlohovec

1 - 1 z 1