Charakteristika spoločnosti

OZ HANA sme založili v roku 2013 pre ženy, ktoré majú skúsenosť s násilím, a ich deti. Dnes je HANA miesto, ktoré ženám zažívajúcim násilie poskytuje bezpečie, pomoc a podporu. Pomoc a podporu poskytujeme prostredníctvom Krízovej linky a Poradenského centra. Poskytujeme bezplatné a dlhodobé poradenstvo ženám zažívajúcim násilie zo strany súčasného/bývalého partnera/manžela. Okrem priamej pomoci ženám pôsobíme aj v oblasti prevencie. Organizujeme diskusie, vzdelávania, workshopy, pracovné stretnutia a kampane pre odbornú a tiež širokú verejnosť (bližšie informácie nájdete na www.ozhana.sk).