Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - zubné lekárstvo a iné zdravotnícke odbornosti