Charakteristika spoločnosti

Zhotovovanie, meranie, skúšanie a odovzdávanie - aplikovanie, individuálne vyhotovených ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok.