prečo
Orange?
výberový
proces
výhody a
benefity
aktuálna
ponuka

výberový proces

Výberový proces v spoločnosti Orange Slovensko má niekoľko krokov. Začína tým, že sa rozhodnete reagovať na konkrétnu pracovnú pozíciu. Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:
  • vyplnením a odoslaním osobného dotazníka pri konkrétnej pracovnej pozícii v slovenskom alebo anglickom jazyku
  • poštou na adresu:
    Orange Slovensko, a.s.
    Metodova 8
    821 08 Bratislava
  • faxom na číslo: 0908 006 724
Výberový proces pokračuje spracovaním vašich materiálov. V prípade potreby vás môžeme kontaktovať za účelom doplnenia chýbajúcich informácií. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, o výsledku ktorého budete informovaní telefonicky alebo písomne.
Orange Slovensko viac ako operátor Orange a France Telecom spoločenská zodpovednosť

Ponuky spoločnosti e-mailom