Sme perspektívna farmaceutická spoločnosť s viac ako 15-ročnou históriou s pôsobnosťou na celom Slovensku. Prevádzkujeme sieť moderných lekární, vedenú odborným farmaceutom, s väčším dôrazom na profesijný rozvoj a vyššiu odbornú úroveň farmaceutickej práce našich zamestnancov (napr. IPL, spolupráca s DSS, atď.). Spájame aplikáciu tradičnej farmácie s novými technológiami a prístupmi orientovanými na pacienta. Rodinné zázemie a atmosféra, finančná stabilita, vlastné priestory lekární, odbornosť a profesionalita sú základom, o ktorý opierame všetky naše aktivity.