Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Odette, s.r.o. je podriadeným finančným agentom maklérskej spoločnosti MACULA - poisťovacie služby, s.r.o.. s dlhoročnými skúsenosťami na trhu.
Zaoberáme sa sprostredkovaním prevažne neživotného poistenia vo všetkých poisťovniach na trhu.