Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť NP Automotive s.r.o. je poradenská spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti ľudského kapitálu. NP Automotive s.r.o. sa zameriava na kontextom riadené cielené vyhľadávanie kandidátov na manažérske a špecializované pozície.
Spoločnosť NP Automotive s.r.o. poskytuje služby v oblasti výroby ( automotive) kontroly kvality, triedenia, opráv dielov, vstupnej a výstupnej kontroly v automobilovom priemysle.


Ponuky spoločnosti e-mailom