O nás

Nexi Central Europe (Slovensko, Česká Republika, Chorvátsko, Maďarsko a Srbsko) je súčasťou skupiny Nexi Group, európskej PayTech spoločnosti pôsobiacej na atraktívnych, rýchlo rastúcich európskych trhoch a v technologicky vyspelých krajinách. Spoločnosť je lídrom v navrhovaní, vytváraní a správe technologických infraštruktúr a služieb pre finančné inštitúcie, centrálne banky, korporáty a verejný sektor v oblasti platieb, kariet, sieťových služieb a kapitálových trhov.

Centrum skupiny Nexi Group v strednej a východnej Európe je „kompetenčným centrom“ pre správu bankomatov a POS terminálov a zmenu transakcií. Aktivity Nexi Central Europe sa zameriavajú na kompletné spracovanie (vydávanie a nadobúdanie) kartových transakcií (debetné/kreditné, preplatené, vernostné, darčekové a palivové karty), riadenie terminálov a služby s pridanou hodnotou, dodržiavanie predpisov a vykazovanie pre účely dohľadu nad operáciami na finančných trhoch pre veľké bankové skupiny a sieťové služby pre pripájanie a zasielanie správ cez našu širokopásmovú infraštruktúru.

Naše poslanie

Poskytovať najlepšie platformy na spracovanie všetkých druhov platieb pre inštitúcie, ľudí a korporáty.

Naše hodnoty

Ponúkame naše služby trhu ako sieť dokonalosti. Do centra našich každodenných činností staviame zákazníka.

Hlavné aktivity

 • Spracovanie transakcií vydávania a nadobúdania
 • Správa POS, bankomatov a kariet
 • DCC pre bankomaty
 • Komerčné nadobúdanie
 • Predaj cez POS
 • VAS
 • Služby call centra – vydávanie/nadobúdanie
 • Spory a podvody
 • Rozličné služby back office
 • Priemyselné služby
 • Operácie bankomatov a POS

Prehľad skupiny Nexi Group

Spoločnosť Nexi je európska PayTech spoločnosť s takým rozsahom, schopnosťami a dosahom, že poskytuje najjednoduchšie, najrýchlejšie a najbezpečnejšie platobné riešenia pre ľudí, podniky a finančné inštitúcie.

Skupina Nexi Group vznikla zlúčením a integráciou spoločností Nexi, Nets a Sia, ktoré patria medzi najväčších európskych hráčov v oblasti digitálnych platieb, a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 25 krajinách.

Skupina Nexi Group podporuje aj tie najmenšie podniky s high-tech riešeniami a technologickými platformami, pričom kombinuje medzinárodné skúsenosti s miestnymi špecializovanými službami.

Skupina, ktorá sa radí medzi najväčších európskych hráčov v oblasti digitálnych platieb, má za cieľ vďaka širokej škále vysokouniverzálnych a inovatívnych produktov podporovať prechod na bezhotovostnú Európu tak, aby bola každá platba digitálna.