Ponuky práce: NESS KDC, s.r.o.

NESS KDC, s.r.o. (Ness Development Center Košice), otvorené v polovici roka 2005, je prvou úspešnou samostatnou základňou celoeurópskej stratégie Ness v oblasti softvérového inžinierstva. Výskumné a vývojové centrum v Košiciach je súčasťou globálnej delivery organizácie Ness Technologies, ktorá vďaka úspešnému modelu SPL (Software Product Lab) patrí celosvetovo k lídrom v tejto oblasti.

NESS KDC, s.r.o. dosahuje strategické ciele v celosvetovom meradle prostredníctvom kombinácie služieb, ktoré poskytuje. Sú to napríklad návrhy a vývoj riešení, testovanie poduktov, zabezpečenie a udržanie ich kvality, implementácia nových riešení, technická podpora rozsiahlych aplikácií, projektový manažment a mnoho ďalších.

NESS KDC, Ltd. ( Ness Development Center Košice ), opened in 2005, is the first succesful independent base of European strategy of Ness in the area of software engineering. Research and Development Center in Košice is a part of the global delivery organisation Ness Technologies which thanks to the succesful SPL ( Software Product Lab) belongs to the worldwide leaders in the area.

NESS KDC, Ltd. achieves strategic goals worldwide by means of combination of provided services. These are for example design and development of solutions, product testing, provision and maintenance of their quality, implementation of new solutions, technical support of the extensive applications, project management and many more.

http://www.nesskdc.sk


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis