Charakteristika spoločnosti

neštátne zdravotnícke zariadenie so zameraním na nefrológiu a dialýzu