Charakteristika spoločnosti

Atypická stolárská výroba . Zariaďovanie interiérov na základe požiadaviek a návrhov.