Charakteristika spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - ústredný orgán štátnej správy