Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť micropix, s.r.o. ponúka svojim zákazníkom komplexné polygrafické služby. Široký sortiment produkcie, možnosť výberu z množstva potláčaného materiálu, predtlačové poradenstvo so skúsenými odborníkmi a prijateľné ceny robia z tlačiarne micropix, s.r.o. zaujímavého partnera. Všetko úsilie pracovníkov našej spoločnosti smeruje k tomu aby každý zákazník odchádzal spokojný a aby mal dostatok informácií pre realizovanie svojich vlastných predstáv.
Poskytujeme kvalitatívne polygrafické služby v oblasti predtlačovej príprave, ofsetovej tlače a knižného spracovania:
informačných manuálovmicropix-sluzby-1
brožúr,katalógov,kníh,časopisov,prospektov,letákov,a iných tlačovín
micropix, s.r.o. je držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva ISO 14001

Ponuky práce: micropix s.r.o.

1 - 1