Charakteristika spoločnosti

Výroba tesnení a elektrických izolantov pre chladiarenský priemysel.